วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วีซ่าเดนมาร์ก

รายละเอียดและประเภทวีซ่า

ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ทางการนี้อย่างละเอียดก่อนเสมอ
ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์กให้บริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น เพื่อไปประเทศเดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร แนวทางนี้จะช่วยท่านในการจัดเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง
การยื่นคำร้องขอวีซ่าของประเทศในกลุ่มเชงเก้นนั้นท่านจะต้องยื่นกับประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลัก กล่าวคือประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักอยู่นานที่สุด หรือประเทศที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของท่าน กรณีเดินทางเข้าหลายประเทศและจำนวนวันที่พำนักในแต่ละประเทศเท่ากัน ท่านจะต้องยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่ากับประเทศแรกในกลุ่มเชงเก้นที่ท่านเดินทางไปเยือน
ก่อนยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมี “วัตถุประสงค์ในการไปเยือน” ที่ชัดเจน กล่าวคือประเภทวีซ่าที่เลือกโดยผู้สมัครจะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางและผู้สมัคร และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง เจ้าพนักงานไม่มีสิทธิช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้สมัคร
มาดูกันประเภทวีซ่า ว่ามีอะไรบ้าง 

ประเภทของวีซ่าแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ 
1. พำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 
2. พำนักเกิน 90 วัน 

สำหรับวีซ่าระสั้น มีดังนี้ิ
1. วีซ่าท่องเที่ยว ไม่มีคนรับรองและออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเองทั้งหมด 
2. วีซ่าเยี่ยมเพื่อน แฟน หรือคู่หมั้น 
3. วีซ่าเยี่ยมคู่สมรสที่จดทะเบียนแล้ว
4. วีซ่าเยี่ยมญาติ
5. วีซ่าติดต่อธุรกิจ
6.วีซ่าสำหรับสมาชิกครอบครัว EUและEEA


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่าระยะสั้น
1. พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเดินทางทุกหน้า 
2. รูปถ่ายวีซ่า คลิกรายละเอียด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน-คำแปล
4. หนังสือรับรองงาน หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา-ตัวจริง
5. สเตทเม้นย้อนหลัง 6เดือน
6.เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
7. แผนการเดินทาง-กรณีท่องเที่ยว
8. ใบจองโรงแรม-ระบุชื่อผู้เช้าพักทุกคน
9. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คลิก จองตั๋วสำหรับยื่นวีซ่า
10. ประกันเดินทาง คลิก ซื้อประกันเดินทาง

กรณีมีผู้เชิญ
11. เอกสารใบเชิญซึ่งสามารถทำการเชิญได้ทั้งแบบออนไลน์ คลิก หรือ กรอกฟอร์ม เชิญ พร้อมแนบเอกสารหน้าพาสปอร์ตของผู้เชิญ
12. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ เช่นรูปถ่าย แชท ฯลฯ

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วก็ กรอกฟอร์มออนไลน์ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องกรอกฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ เท่านั้น 
เมื่อกรอกฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องทำนัดหมายออนไลน์เพื่อนัดวันยื่นเอกสาร ท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อทำนัดหมายออนไลน์

สถานที่ยื่นวีซ่า 
ศูนย์รับคำร้องฯ อาคารเทรนดี้ ที่อยู่: 10/104-106 (ห้อง 801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110อยู่ห่างจากรถไฟฟ้า – สถานีนานา และรถไฟใต้ดิน – สถานีสุขุมวิท ในระยะที่เดินได้  แผนที่

สำหรับวีซ่าพำนักระยาวคลิกรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น