วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562


*ข่าวมาใหม่*
ตั้งแต่ 1กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป
การยื่นขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ค ต้องกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ที่ http://applyvisa.um.dk เท่านั้น
หลังจากนั้นทำการนัดหมายผ่านทาง VFS
#รับทำวีซ่า
#บริการแปลเอกสาร
#ประกันเดินทาง
#ตั๋วเครื่องบิน
ปรึกษาเบื้องต้นฟรี ผ่านอินบ๊อกซ์ หรือไลน์ piggalink ตลออด 24 ชม.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ข่าวอัพเดท**
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานฑูตเยอรมันประจำประเทศไทย ได้ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันฯ ได้มอบหมายให้บริษัท VFS Global ทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทน ในส่วนของดำเนินการคำร้องด้านอื่นๆนั้น ยังคงกระทำโดยสถานทูตต่อไปเช่นเดิม

โดยบริษัท VFS Global ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 และในปัจจุบันทำการรับคำร้องขอวีซ่าด้วยศูนย์รับคำร้อง 8 แห่ง โดยรับคำร้องขอวีซ่าปีละ 400,000 คำร้อง สำหรับ 20 ประเทศ ซึงสามารถเดินทางโดยสะดวกไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าร่วมของประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเกนหลาย ๆ ประเทศได้ตามที่อยู่สำนักงาน VFS Global Visa Application Centre อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

โดยสามารถเริ่มทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ VFS ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป และยังคงสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน และวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตได้สำหรับการรับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี(เช่น วีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับครอบครัว วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าเพื่อการศึกษา)นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตเช่นเดิม

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
#รับทำวีซ่า
#รับทำวีซ่าเชงเก้น
#บริการแปลเอกสาร
#ตั๋วเครื่องบิน
#ประกันเดินทาง
Line: piggalink
Tel: 064.464.4049


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น