วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

**ข่าวสารการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้**
                                                                                                       อัพเดท: พฤษภาคม 2563


รู้หรือไม่: บุคคลที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จำเป็นต้องยื่นวีซ่าและตรวจสุขภาพ

      เนื่องด้วยสถาณการ์ปัจจุบันที่ COVID-19กำลังระบาดในขณะนี้ ประเทศเกาหลีใต้ได้ปรับปรุงวิธีการเดินทางเข้ามายังประเทศเกาหลี โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ในช่วงนี้ จำเป็นต้องยื่นเอกสารขออนุมัติวีซ่า รวมทั้งตรวจสุขภาพจากโรงพยบาลที่สถานทูตกำหนด ทั้งนี้จะต้องกรอกเอกสารยินยอมให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคด้วย

การพิจารณาวีซ่า ใช้เวลากี่วัน

※ การพิจารณาผลวีซ่าจะใช้เวลาอย่างต่ำ 14 วัน (กรณีเร่งด่วนทางธุรกิจหรือมนุษยธรรม กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูในวันสมัคร)

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

1. กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า
  กรุณาโหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าและกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า
2. เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
   ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันเดียวกันเท่านั้น
3. กดคิวหมายเลข 1 และนั่งรอ
4. ยื่นเอกสารทั้งหมด ก่อนเวลา 11.00 น. (วันจันทร์ – ศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการ)
5. จ่ายค่าธรรมเนียมขอวีซ่า

เวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่า
8.30 – 11.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาในการรับวีซ่า
13.30 – 16.00 น.
※ ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางเข้ามารับผลวีซ่าด้วยตนเอง
※ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน การพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลาอย่างต่ำ 14 วัน

สถานที่ยื่นวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
ที่อยู่: 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
อีเมล: koembth0404@mofa.go.kr

หมายเหตุ

   ในการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้นั้น อาจมีการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม ทางสถานทูตฯเกาหลีแนะนำให้เตรียมเอกสารดังกล่าวเผื่อไว้ให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีการเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานพร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่  โดยเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น

                  1.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
                  2.หลักฐานการจองที่พัก
                  3.แผนการท่องเที่ยว
                  4.หนังสือเชิญจากประเทศเกาหลี
                  5.หลักฐานการทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
                  6.หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินในประเทศไทย
                  7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
กรณีบุคคลต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเกาหลีในประเทศไทย 
ต้องมีวีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตทงานในไทย ที่ลงตรามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมและรายการเอกสาร กรุณาติดต่อ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาวีซ่า โคราช 064.464.4049
Line ID: piggalink 
E-mail: info@piggalinkgroup.com
www.piggalinkconsulting.com

------------------------------------------------------------*ข่าวมาใหม่*
ตั้งแต่ 1กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป
การยื่นขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ค ต้องกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ที่ http://applyvisa.um.dk เท่านั้น
หลังจากนั้นทำการนัดหมายผ่านทาง VFS
#รับทำวีซ่า
#บริการแปลเอกสาร
#ประกันเดินทาง
#ตั๋วเครื่องบิน
ปรึกษาเบื้องต้นฟรี ผ่านอินบ๊อกซ์ หรือไลน์ piggalink ตลออด 24 ชม.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ข่าวอัพเดท**
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานฑูตเยอรมันประจำประเทศไทย ได้ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถานเอกอัครราชทูตเยอรมันฯ ได้มอบหมายให้บริษัท VFS Global ทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเกนแทน ในส่วนของดำเนินการคำร้องด้านอื่นๆนั้น ยังคงกระทำโดยสถานทูตต่อไปเช่นเดิม

โดยบริษัท VFS Global ได้ดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 และในปัจจุบันทำการรับคำร้องขอวีซ่าด้วยศูนย์รับคำร้อง 8 แห่ง โดยรับคำร้องขอวีซ่าปีละ 400,000 คำร้อง สำหรับ 20 ประเทศ ซึงสามารถเดินทางโดยสะดวกไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าร่วมของประเทศสมาชิกกลุ่มเชงเกนหลาย ๆ ประเทศได้ตามที่อยู่สำนักงาน VFS Global Visa Application Centre อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน

โดยสามารถเริ่มทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่ากับ VFS ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป และยังคงสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเกน และวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนีกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตได้สำหรับการรับคำร้องขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี(เช่น วีซ่าเพื่อติดตามไปอยู่กับครอบครัว วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าเพื่อการศึกษา)นั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เชียงใหม่และภูเก็ตเช่นเดิม

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก: ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
#รับทำวีซ่า
#รับทำวีซ่าเชงเก้น
#บริการแปลเอกสาร
#ตั๋วเครื่องบิน
#ประกันเดินทาง
Line: piggalink
Tel: 064.464.4049


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น