วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อัพเดทโปรโมชั่น


ไต้หวันโปรโมชั่นถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562 (Thai Lion)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไทเป
ราคาเริ่มต้นที่ 5,259.- 
*ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว

ระเวลาการจอง - 15 ส.ค.2562 ถึง 31 ส.ค. 2562

เดินทาง - ส.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

โฮจิมินห์โปรโมชั่นถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562 (Vietnam Airline)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ โฮจิมินห์
ราคาเริ่มต้นที่ 4,590.- 
*ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว

รวมกระเป๋า 20 กก.
รวมอาหารบนเครื่อง


ฟรี ตั๋วเข้าชมจุดชมวิว Saigon Skydeck 

และ  ตั๋วเข้าชม The Heineken world พร้อมเบียร์ฟรี 2 แก้วและของที่ระลึก
     

ระเวลาการจอง - 01 ส.ค.2562 ถึง 31 ส.ค. 2562


เดินทาง - ส.ค. 2562 ถึง ธ.ค. 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ฮ่องกงโปรโมชั่นถึงวันที่ 15 ส.ค. 2562 (HONGKONG Airline)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้นที่ 5,555.- (ขาเดียว 3,250) 
*ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว

รวมกระเป๋า 20 กก.
รวมอาหารบนเครื่อง


ระเวลาการจอง - 01 ส.ค.2562 ถึง 15 ส.ค. 2562

เดินทาง - ส.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

พม่าโปรโมชั่นถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562(Thai Lion Air)
ตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่ 4,999.- (ตั๋วพร้อมที่พัก) 
*ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว
ระเวลาการจอง - 30 ก.ค.2562 ถึง 10 ส.ค. 2562

เดินทาง - ส.ค. 2562 ถึง ตุลาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เกาหลีใต้โปรโมชั่นถึงวันที่ 15 ส.ค. 2562 (HONGKONG Airline)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ อินชอน(โซล)
ราคาเริ่มต้นที่ 9,999.- 
*ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว
รวมกระเป๋า 20 กก.
รวมอาหารบนเครื่อง

พิเศษ: ฟรีตั๋วรถไฟ Arex Express สนามบินอินชอน-โซล
หรือ     ประกันเดินทางคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท**
(เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)           


ระเวลาการจอง - 30 ก.ค.2562 ถึง 6 ส.ค. 2562

เดินทาง - ส.ค. 2562 ถึง พ.ย. 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น